среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastykowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy ploty PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane plot PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий